Back to Story Listing
Waqaf korporat mampu selamatkan PKS dalam ekonomi tidak menentu
Published: Jun 01, 2021 8:18 AM
Updated: Apr 20, 2022 7:49 AM

Bantuan kerajaan yang disalurkan tidak mampu untuk menyelamatkan peniaga mikro pada waktu pandemik ini. Dewan Perdagangan Islam Malaysia menyeru kepada kerajaan mengaplikasi konsep wakaf korporat.

Produced by
Channel Partner
2022 © All Right Reserved