Back to Story Listing
Waqaf korporat mampu selamatkan PKS dalam ekonomi tidak menentu

Bantuan kerajaan yang disalurkan tidak mampu untuk menyelamatkan peniaga mikro pada waktu pandemik ini. Dewan Perdagangan Islam Malaysia menyeru kepada kerajaan mengaplikasi konsep wakaf korporat.

Produced by
Channel Partner
2022 © All Right Reserved