Back to Story Listing
2021 Tahun Kesedaran Halal

Polemik kepenggunaan halal menjadi salah satu isu yang utama dibincangkan oleh pelbagai pihak sama ada di peringkat pengguna Muslim dan pengusahanya, maka perlunya Tahun Kesedaran Halal diwar-warkan oleh Majlis Ekonomi Halal baru-baru ini.

Kredit Foto Thumbnail : FB Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Produced by
Channel Partner
2022 © All Right Reserved