Indonesia-Malaysia teroka kerjasama jamin produk halal
Indonesia-Malaysia teroka kerjasama jamin produk halal
Published: Jan 19, 2023 3:48 AM
Updated: 3:48 AM

Jakarta– Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) kini sedang membina kerjasama dalam memperkukuh jaminan produk-produk halal bagi menguatkan ekosistem produk halal.

"Kami sedang menghampiri kata sepakat dalam perjanjian kerjasama antara BPJPH dan JAKIM," kata Ketua BPJPH Aqil Irham di sini.

Menurut Irham, jalinan kerjasama dengan Malaysia adalah penting untuk mengukuhkan ekosistem halal di rantau ASEAN dan global.

Perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Malaysia bagi menjamin produk halal ini dimaksudkan sebagai solusi kepada isu halangan teknikal perdagangan (TBT), yang sering menjadi perbalahan pada sesi TBT Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO).

Perjanjian Halangan Teknikal terhadap Perdagangan (TBT) adalah salah satu perjanjian WTO yang dihasilkan dalam Pusingan Uruguay untuk mengawal selia penggunaan Langkah Bukan Tarif (NTM) dalam perdagangan antarabangsa.

Perjanjian TBT menggariskan penggunaan piawaian dan peraturan teknikal yang meliputi keperluan pembungkusan, tanda, dan label serta prosedur ujian yang sesuai untuk mengelakkan halangan dalam perdagangan antarabangsa.

"Masih ada dua perkara lagi yang sedang dibincangkan oleh JAKIM. Sementara itu, di pihak Indonesia, semua perkara dalam kerjasama ini telah dibincangkan oleh kementerian dan institusi," kata Irham.

Dalam pertemuan dengan JAKIM, beliau turut berkongsi maklumat mengenai skim pensijilan halal Indonesia melalui pengisytiharan diri. Beliau turut mengalu-alukan hasrat Malaysia untuk mempelajari skim pengisytiharan diri Indonesia dan mendapatkan sijil halal.

Menurut Irham, pengisytiharan diri menandakan era baharu pensijilan halal di Indonesia.

Selain membincangkan perjanjian kerjasama dengan JAKIM, Irham dijadual menghadiri “Forum Halal Malaysia-Indonesia dan Penglibatan Industri 2023” pada 17 Januari ini.

“Insya Allah, saya akan menyertai Forum Halal Malaysia-Indonesia untuk menyampaikan polisi jaminan produk halal di Indonesia,” katanya.

Terdahulu, Irham memaklumkan terdapat tiga pihak terlibat dalam proses pensijilan halal produk yang dikemukakan oleh pelaku perniagaan. Tiga pihak itu ialah BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BPJPH adalah institusi yang menetapkan peraturan dan mengeluarkan sijil halal, manakala LPH menjalankan ujian, dan MUI menentukan status halal sesuatu produk melalui perbicaraan fatwa (ketetapan undang-undang Islam).

Sumber: Antara

Kongsi Article Ini
Produced by
Channel Partner
Media Partner For
Social Media
2022 © All Right Reserved